Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Vormgeven aan samenwerking

Waarom samenwerken? Samenwerking kan op verschillende manier worden vormgegeven. U kunt bijvoorbeeld personeel met een andere onderneming uitwisselen ter voorkoming van bezettingsproblemen. Samenwerking kan echter ook intensievere vormen aannemen, denk daarbij aan het delen van productkennis of  zelfs samen een nieuw product op de markt brengen.

Motieven voor samenwerking

Vormen van samenwerking

Veelgestelde vragen

Wanneer ontstaat een samenwerkingsverband?

Antwoord: Hoewel idealiter een samenwerkingsverband ontstaat nadat partijen zijn gekomen tot het zorgvuldig vastleggen van de gemaakte afspraken leert de praktijk dat partijen hun samenwerking niet zo expliciet vastleggen en de samenwerking voornamelijk uit een ‘gezamenlijk handelen’ blijkt. Of er dan sprake is van een samenwerking zal dan afhangen van het feitelijk handelen van partijen. Dit betekent echter ook dat van zaken als een opzeggingstermijn of een non-concurrentiebepaling  geen sprake is. Zeker dus indien investeringen worden gedaan ten behoeve van de samenwerking dan is het goed nadere afspraken te maken inzake de continuïteit van de samenwerking.

Wat is een joint venture?

Antwoord: Een joint venture is een zakelijk samenwerkingsverband, waarbij twee of meer partijen afspreken om samen één economische activiteit te ontplooien. Hierbij blijven alle partijen, in tegenstelling tot een fusie, zelfstandig. De partijen spreken af om de winsten en verliezen die voortvloeien uit het samenwerkingsverband te delen.