Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Faillissementen

Uw onderneming verkeert in financiële nood. U moet achterhalen wat de oorzaak daarvan is. Hoe eerder u de situatie onder ogen ziet, hoe groter de kans is dat u een faillissement kunt voorkomen.

Maar waar moet u op letten? Hoe kunt u het eventueel voorkomen? En wat wanneer uw klant failliet gaat? Niemand wil het meemaken. Mocht het u toch overkomen is het belangrijk dat u weet wat u moet of kunt doen.

 

Dreigend faillissement

Doorstarten na faillissement

Bestuurdersaansprakelijkheid en faillissementspauliana

Mijn klant is of gaat failliet, wat nu?

Wanneer het niet mogelijk is om een faillissement te voorkomen is en goede begeleiding erg belangrijk. Bol Adviseurs kan u ondersteunen bij de faillissementsaanvraag. Wij besteden aandacht aan de financiële stromen binnen uw onderneming, eventuele zekerheden en/of financiële, fiscale en juridische risico’s. Natuurlijk kunnen we u begeleiden en adviseren bij een eventuele doorstart en bij de onderhandelingen met de curator.

Veelgestelde vragen

Kan een faillissementsaanvraag gebruikt worden als incassomiddel?

Antwoord: Een schuldeiser kan het aanvragen van een faillissement ook als drukmiddel gebruiken om tot betaling over te gaan. Deze schuldeiser zal veelal met voorrang betaald worden, want als de ondernemer in staat is om de betaling te voldoen, zal hij daartoe overgaan om zo een faillissement te voorkomen.

Is mijn faillissement verwijtbaar door onbehoorlijk bestuur?

Antwoord: In principe ligt de bewijslast bij de curator. Hij moet aantonen dat het faillissement van de rechtspersoon het gevolg was van onbehoorlijk bestuur. Er zijn echter twee belangrijke uitzonderingen:

  • de boekhouding is niet behoorlijk gedaan
  • het bestuur heeft niet voldaan aan de verplichting om de jaarrekening te publiceren

In deze twee gevallen moeten de bestuurders zelf aantonen dat er géén sprake is van onbehoorlijk bestuur. Lukt dat niet, dan zijn zij persoonlijk aansprakelijk met hun privé-vermogen

Wanneer is er sprake van een faillissementspauliana?

Antwoord: Voorbeelden van vernietigbare handelingen zijn:

  • het verkopen van goederen aan derden tegen een prijs, die onder de marktwaarde ligt
  • het verstrekken van (extra) zekerheden aan crediteuren
  • het handelen met aan de vennootschap of bestuurder gerelateerde (rechts)personen.

Indien de failliet wist of behoorde te weten dat het verrichten van dergelijke rechtshandelingen, die als onverplicht zijn aan te merken, de benadeling van schuldeisers tot gevolg heeft, kunnen deze worden vernietigd. Onder omstandigheden kan een curator ook verplichte rechtshandelingen vernietigen.
De ondernemer kan immers niet het risico lopen dat door een kleine schuld hij toch failliet gaat. Er zijn voorbeelden bekend dat ondernemers failliet zijn gegaan op vorderingen van slechts enkele duizenden euro's.