Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Conflict tussen aandeelhouders of vennoten

U hebt samen met uw zakenpartner een onderneming; dat wil zeggen u bent vennoot of bezit een deel van de aandelen. De start van de samenwerking verloopt vaak goed, maar na verloop van tijd kan er een verschil van inzicht ontstaan. Helaas lukt het niet in alle gevallen om in onderling overleg te komen tot een oplossing. Hoe moet het dan verder?

Conflictbemiddeling

Waarop letten bij het kiezen van een conflictbemiddelaar?

Naar de rechter of ondernemingskamer

Veelgestelde vragen

Kunnen conflicten worden voorkomen?

Antwoord: Nee, helaas kunnen conflicten nooit worden voorkomen, maar het is zinvol om bij het aangaan van een samenwerking en vervolgens bij het toetreden van een nieuwe vennoot afspraken te maken en deze vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. In een samenwerkingsovereenkomst kunt u over allerlei zaken afspraken maken, maar de belangrijkste afspraken zullen betrekking hebben op situaties wanneer vennoten uittreden en hoe de prijs van hun aandeel in de vennootschap dient te worden bepaald. Ook kunt u afspraken maken over besluitvorming binnen de algemene vergadering van aandeelhouders voor het geval er een patstelling tussen aandeelhouders ontstaat.

Hoe kan de samenwerking tussen vennoten worden vormgegeven?

Antwoord: Wanneer u een onderneming start met een zakenpartner bent u veelal beide aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap. Afspraken op aandeelhoudersniveau worden vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst. Ook afspraken op bestuurdersniveau kunt u vastleggen in een overeenkomst of een directiereglement. De normen in een dergelijk reglement kunnen betrekking hebben op het aantal uur per week dat moet worden besteed aan directiewerkzaamheden of op de hoeveelheid producten of diensten die moeten worden voortgebracht. De taken van de bestuurders en de verdeling van deze werkzaamheden tussen de bestuurders en afspraken over de wijze van beloning kunnen ook onderdeel uitmaken van een dergelijk reglement. Ook kunt u vastleggen met welke frequentie bestuursoverleg plaatsvindt, hoe besluitvorming binnen het bestuur tot stand moet komen en wat er gebeurt als er een impasse in de besluitvorming ontstaat. Door deze zaken aan het begin van de samenwerking vast te leggen zijn partijen beter op de hoogte van elkaars verwachtingen, maar ook hiervoor geldt dat het niet altijd geschillen kan voorkomen.

Hoe kan een aandeelhoudersgeschil worden voorkomen?

Antwoord: Helaas kunt u nooit helemaal het ontstaan van een aandeelhoudersgeschil voorkomen. Wel is het zinvol om bij de oprichting van een vennootschap en vervolgens bij het toetreden van een nieuwe aandeelhouder duidelijke afspraken te maken en vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst. Hierin kunt u over allerlei zaken afspraken maken, maar de belangrijkste afspraken zullen betrekking hebben op de situatie wanneer aandelen dienen te worden overgedragen en tegen welke prijs. Ook kunt u afspraken maken over besluitvorming en een geschillenregeling voor het geval er een patstelling ontstaat.

Wat houdt een ‘blokkeringsregeling’ bij een B.V. in?

Antwoord: Het besloten karakter van een besloten vennootschap blijkt uit het feit dat een aandeelhouder zijn aandelen niet zomaar aan een ieder kan overdragen. Op grond van de wet is het namelijk verplicht in de statuten van de vennootschap een blokkeringsregeling op te nemen. Deze regeling kan op twee manieren worden vormgegeven. Er kan in de statuten worden bepaald dat indien een aandeelhouder zijn aandelen wil overdragen deze eerst dient aan te bieden aan de andere aandeelhouders, de aanbiedingsregeling genoemd. Er kan ook een goedkeuringsregeling in de statuten worden opgenomen. Indien de aandeelhouder zijn aandelen wil overdragen dient hij de goedkeuring te hebben van zijn medeaandeelhouders. In aanvulling op de blokkerinsgregeling in de statuten van de vennootschap is het raadzaam om aanvullende afspraken vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst.