Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Testament en nalaten

Bij een overlijden vererft het vermogen van de overledene, ook wel ‘nalatenschap’ genoemd, naar zijn erfgenamen. Als er geen testament is gemaakt, worden de erfgenamen door de wet aangewezen. Als er wel een testament is gemaakt, worden de erfgenamen in  het testament aangewezen. Een testament wordt om verschillende redenen gemaakt: om bepaalde bepalingen op te leggen aan de erfgenamen of om erfbelasting te besparen. Een bestaand testament kan ook gewijzigd worden. In het Centraal Testamenten Register worden alle in Nederland gemaakte testamenten geregistreerd, zodat na een overlijden altijd nagezocht kan worden of de overledene een testament heeft gemaakt.

De notaris, die het testament opmaakt, kent de financiële positie van een ondernemer vaak onvoldoende om echt goed te kunnen adviseren. Bol Adviseurs is volledig op de hoogte van de situatie van de ondernemer. Bol kan daarom in samenspraak met de notaris de zorg van de ondernemer wegnemen, door te werken naar een goed testament vanuit de vermogenspositie. Vanuit haar expertise op het gebied van de schenk- en erfbelasting adviseert Bol ook juist op de fiscale aandachtspunten: het besparen van erfbelasting.

Erfgenamen volgens de wet of volgens testament

Het opstellen van een testament

De afwikkeling van het nalatenschap

Erfbelasting

Onterving

Veelgestelde vragen

Wie is erfgenaam wanneer een gezin gelijktijdig komt te overlijden?

Antwoord: Als uw gezin tegelijk overlijdt, erft u niet van elkaar. Als u voor deze situatie geen erfgenamen hebt aangewezen in een testament, bepaalt de wet wie erft. Meestal zijn dit de ouders, broers en zussen van de overledene.

Als het gezin kort na elkaar overlijdt, kunnen er verschillende verervingen kort na elkaar plaatsvinden. Als vervolgens de laatste van het gezin overlijdt, vererft het gehele “gezinsvermogen” naar de erfgenamen van de wet van de laatst overledene, tenzij in een testament erfgenamen zijn aangewezen. Als u of uw echtgenoot als laatste overlijdt, zijn de erfgenamen volgens de wet de ouders, broers of zussen van de langstlevende van u en uw echtgenoot. Dit betekent dat de ouders, broers of zussen van de eerst overleden echtgenoot, niets erven! Dit voorkomt u door hiervoor een regeling te treffen in een testament.

Kan in Nederland een testament worden gemaakt voor een tweede woning in het buitenland?

Antwoord: Als u een woning in het buitenland heeft, zal voor uw specificatie situatie beoordeeld moeten worden of  u met een Nederlands testament kunt volstaan of dat het verstandig is om ook in het buitenland een testament op te maken. Dit hangt af van de erfrechtelijke regels van het land waar de woning is gelegen. Elk land kent zijn eigen erfrecht. Elk land bepaalt ook zelf hoe het omgaat met in Nederland gemaakte testamenten. Bol Adviseurs is op de hoogte van het erfrecht van de meest gangbare landen waar Nederlanders een tweede woning hebben. Wij kunnen u hierin adviseren.