Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Schenking aan kinderen

Het schenken aan uw kinderen ‘bij leven’,  kan voor uw kinderen een belastingbesparing bieden op een toekomstige erfenis, waar zij erfbelasting over zullen moeten betalen. In de volksmond wordt dit ook wel ‘schenken met warme hand’ genoemd. Bij schenkingen wordt gebruik gemaakt van de vrijstellingen die gelden in de schenkbelasting. Deze pakken vaak gunstiger uit dan de erfbelasting.

U kunt ook aan een schenking aan uw kinderen denken vanuit sociaal of emotioneel oogpunt. Als ouder vindt je het vaak fijn als je een deel van je vermogen kunt schenken aan je kinderen, en hen er nog van kan zien genieten.

U kunt op verschillende manieren schenken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een geldbedrag in contanten;
  • Schenken op papier;
  • Onroerende zaken;
  • Aandelen in het familiebedrijf.

U kunt de specialisten van Bol Adviseurs raadplegen, die precies over de juiste kennis beschikken om (oud)ondernemers op dit punt de adviseren. Zij kunnen alle mogelijkheden, specifiek voor uw situatie op een rij zetten.

Uitleg schenken en belastingen

Schenking in contanten of schenken op papier

Schenking van onroerende zaken of aandelen in het familiebedrijf

Vrijstellingen en tarieven

Veelgestelde vragen

Is het fiscaal aantrekkelijk als de ouders bij leven hun woning schenken of overdragen?

Antwoord: Deze constructie is niet meer fiscaal aantrekkelijk. Als de woning wordt geschonken of overgedragen en de ouders een recht van gebruik en bewoning voorbehouden, zal de woning bij overlijden van de ouders toch nog met erfbelasting belast worden.

Jaren geleden werd deze constructie vaak toegepast bijvoorbeeld om angst voor de gevolgen van de Wet op de Bejaardenoorden (het opeten van het eigen vermogen). Gelukkig hoeft u hier tegenwoordig niet bang meer voor te zijn.

Is het mogelijk het ene kind meer te schenken dan het andere kind?

Antwoord: Ja, u mag aan het ene kind meer schenken dan aan het andere kind. De ongelijke schenkingen hoeven ook niet later, bij uw overlijden, met de erfenis verrekend te worden. Schenkingen zijn geen voorschot op een erfdeel. De hoofdregel is: eens gegeven blijft gegeven. U mag bij het doen van een schenking bepalen dat deze schenking als een voorschot op het erfdeel van dat kind wordt gezien. Zo worden bij overlijden de ongelijke schenkingen recht getrokken. Er is echter wel een grens aan het bevoordelen van het ene kind boven het andere: als er te veel geschonken is, kan het kind dat minder heeft ontvangen, bij overlijden van de schenker een beroep doen op zijn legitieme portie: door de schenkingen is de nalatenschap van de overleden schenker zodanig verkleind, dat hij het minimale bedrag uit de nalatenschap, waarop hij volgens de wet recht heeft (zijn legitieme portie) niet meer kan krijgen.