Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Behalve geld krijgt een medewerker ook andere beloningen, de secundaire beloningen. Denk aan vakantie, de mogelijkheid tot verlof, bonussen en incentives, auto/telefoon/laptop van de zaak, etc. Sommige beloningen kunt u daarbij aan bepaalde prestaties koppelen. Anderen, zoals vakantiedagen en verlof, zijn wettelijk verplicht.

Wat zijn de regels met betrekking tot vakantie?

Wat zijn de regels met betrekking tot verlof?

Hoe zit dat met een auto van de zaak?

Verstrekking van bonussen en incentives

Welke voorwaarden stel je aan het behalen van een bonus?

Het is belangrijk voorwaarden of doelen te stellen die belangrijk zijn voor het succes van het bedrijf. Op deze manier levert de prestatie een positieve bijdrage aan het resultaat. Dit kunnen zaken zijn als omzet, behaalde marge, nieuwe klanten, omzetgroei bij bestaande klanten, omvang van garantiekosten etc. Verder moet het voldoen aan de voorwaarden voor de betreffende medewerker ook beïnvloedbaar zijn. U kunt immers niet iemand op het aantal nieuwe klanten afrekenen als deze geen acquisitie mag plegen.
Is het niet mogelijk de voorwaarden of doelen aan een medewerker te koppelen dan kan ook gewerkt worden met bonussen voor een afdeling of het gehele bedrijf. Een voorbeeld hiervan is een winstuitkering bij het behalen van een bepaalde netto winst.

Veelgestelde vragen

Hoeveel verlof bouwt iemand op bij gedeeltelijk herstel?

Antwoord: Is iemand gedeeltelijk hersteld dan vindt de vakantie-opbouw en vakantie-opname plaats op basis van het normale aantal contracturen. Tijdens (gedeeltelijke) ziekte bouwt de werknemer de volledige (wettelijke) vakantiedagen op en neemt hij in geval van het opnemen van vakantie ook het normale, volledig aantal uren op.

Hoeveel dagen mag een medewerker meenemen naar het volgende jaar?

Antwoord: Vakantiedagen hebben een wettelijk bepaalde verjaringstermijn. De wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het jaar waarin de dagen zijn toegekend. De bovenwettelijke dagen na vijf jaar. Hiervan kan niet ten nadelen van de werknemer worden afgeweken. Zolang de vakantiedagen nog niet vervallen zijn, mag de werknemer ze “meenemen”. Bovendien mogen de wettelijke vakantiedagen ook niet uitbetaald worden zonder dat daar verlof voor opgenomen is.

Om een stuwmeer aan niet opgenomen vakantiedagen te voorkomen is een actief verlofbeleid belangrijk. Hiermee stimuleert u de opname van vakantie.. Daarbij kunt u met een dergelijk beleid gebruik maken van het feit dat ATV-dagen en tijd voor tijd uren geen vakantiedagen zijn, waarvoor een verjaringstermijn geldt. U kunt hierover dus zelf regels stellen over het opnemen in vrije tijd dan wel het uitbetalen in geld.

Wat zijn de gevolgen wanneer een auto van de zaak niet meer privé wordt gebruikt?

Antwoord: Een sluitende kilometeradministratie moet aantonen dat gedurende een heel kalenderjaar niet (meer dan 500 kilometer) privé gereden is. Als over een deel van het jaar geen kilometeradministratie is bijgehouden omdat toen bijtelling werd toegepast, is het niet mogelijk een sluitende registratie te overleggen. Daarom moet over de rest van het jaar alsnog bijtelling worden toegepast, ook al wordt er niet meer privé gereden.

Hetzelfde geldt als gedurende het jaar een nieuwe auto van de zaak ter beschikking gesteld wordt waarmee niet meer privé gereden wordt, terwijl dat met de vorige auto wel het geval was. Omdat een sluitende kilometeradministratie over het gehele jaar ontbreekt, moet over beide auto’s bijtelling worden toegepast.

Wat houdt de cataloguswaarde in?

Antwoord: De bijtelling voor privégebruik auto is gebaseerd op de catalogusprijs inclusief BTW en BPM. De prijs van accessoires die door de fabrikant of importeur zijn aangebracht voor de kentekendatum telt mee bij de bepaling van de cataloguswaarde. Andere accessoires tellen niet mee, ook niet als ze voor de kentekendatum door de garage zijn aangebracht.