Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Personeelshandboek

Een personeelshandboek is niet verplicht, maar wel praktisch. Het doel van dit naslagwerk is de medewerkers te informeren over hun arbeidsvoorwaarden, uw huisregels en procedures. Als de arbeidsvoorwaarden in een CAO staan, is het zinvol toch iets over de regels van uw onderneming op papier te zetten.

U kunt het digitaal beschikbaar stellen op intranet en/of uitdelen als hard-copy.

Wat zet ik erin?

Hoe gaan medewerkers ermee om?

Veelgestelde vragen

Kan ik zondermeer een personeelshandboek invoeren?

Antwoord: Indien in een handboek arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen, dan moet een medewerker voor akkoord tekenen. Daarom is het handboek vaak onderdeel van het contract, zodat bij ondertekening hiervan ook voor het handboek is getekend.

Is er nog geen handboek dan moeten de medewerkers bij invoering voor akkoord tekenen, of de OR moet instemming verlenen. In deze gevallen is het verstandig medewerkers bij de totstandkoming van het handboek te betrekken, bijvoorbeeld om het concept te becommentariëren.

Heb ik naast een CAO ook een handboek nodig?

Antwoord: De CAO regelt vooral arbeidsvoorwaardelijke zaken. Bovendien geven CAO’s vaak een kader aan maar mag per bedrijf daar een eigen invulling aan gegeven worden. Hiervoor is een handboek praktisch. Allerlei zaken die van toepassing zijn op de relatie met de medewerker of die belangrijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken, kunnen in het handboek in detail worden uitgewerkt. Een handboek kan dus een goede aanvulling zijn op de CAO.