Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Wat regelen bij ontslag

Bij het UWV en het kantongerecht is informatie beschikbaar wat u precies nodig heeft om een ontslagprocedure goed te laten verlopen. De juridische adviseurs van Bol kunnen u bijstand verlenen.

U heeft voor een ontslagprocedure de volgende opties:

Beëindiging contract met wederzijds goedvinden

U vraagt ontslag aan bij de kantonrechter

U vraagt het UWV om een ontslagvergunning

Aflopen contract voor bepaalde tijd

Neem alles op in een beëindigingovereenkomst

Een belangrijk onderdeel van een beëindigingsovereenkomst is de ‘finale kwijting’. Dat betekent dat u beiden achteraf nergens meer een beroep op kan doen. Maak daarom een beëindigingsovereenkomst waarin u alles wat u wilt regelen, tot in detail opneemt.

Zet er in ieder geval in:

  • per wanneer het ontslag ingaat;
  • tegen welke vergoeding;
  • afspraken rondom concurrentiebeding, of andere bedingen;
  • afspraken rondom resterende vakantiedagen;
  • afspraken rondom inleveren van de bedrijfsspullen.

Wat zijn de kosten van ontslag?

De kosten van een ontslag zijn aanzienlijk. Behalve het geld dat u kwijt bent aan de juridische procedure en aan de (transitie)vergoeding, moet u ook de tijd en het geld doorberekenen wat u kwijt bent aan het hele traject.

U heeft vele gesprekken gevoerd en naar oplossingen gezocht. Eventueel heeft u geïnvesteerd in een training, coachingstraject of mediator. Ook de dossiervorming kost administratieve inspanning. Evenals het opstellen van overeenkomsten en ga zo maar door. En al die tijd komt u niet toe aan het andere werk dat op u wacht. De kosten van een ontslag zijn eigenlijk één grote optelsom.

Daar tegenover staat dat een conflictsituatie de sfeer in de organisatie behoorlijk negatief kan beïnvloeden. Verder functioneert de betreffende medewerker waarschijnlijk al tijden niet naar behoren. Eventueel met ziekteverzuim. In het ergste geval werken collega’s voor twee en vallen daardoor ook uit. Of maken ze overuren, die u dubbel moet uitbetalen.

De directe kosten worden door de transitievergoeding bepaald, maar vergis u niet in de hoogte van de indirecte kosten.

 

Veelgestelde vragen

Hoe kunt u de indirecte kosten beperken?

Antwoord: Hiervoor zijn twee uitgangspunten belangrijk. Maak situaties direct bespreekbaar en maak concrete afspraken. Hoe langer het duurt voordat ingegrepen wordt, hoe langer het duurt voordat de situatie genormaliseerd is. Maak duidelijk welke acties van elkaar verwacht worden en evalueer op korte termijn wat daarvan het resultaat is geweest. Pas de acties aan als het gewenste resultaat nog niet bereikt is.

Wat als ik het niet eens ben met een uitspraak van het UWV of de rechter?

Antwoord: Met de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 is het mogelijk een beslissing van het UWV voor te leggen aan de kantonrechter. Deze kan de werkgever veroordelen de dienstbetrekking te herstellen of een billijke vergoeding toekennen. Ook een uitspraak van de kantonrechter kan in hoger beroep en zelfs cassatie worden getoetst. Dit leidt er toe dat ontslagprocedures kunnen gaan bestaan uit meerdere procedures en zo langer duren en meer kosten met zich meebrengen.