Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Ontslag: Rechten van werkgever en werknemer

Als het om het beëindigen van de arbeidsrelatie gaat, kunnen zowel de werkgever als de werknemer het initiatief nemen. Hierbij geldt de opzegtermijn die ze samen overeengekomen zijn in de arbeidsovereenkomst, blijkt uit de CAO of de wettelijke opzegtermijn.

In geval van onvrede moet de werkgever kunnen aantonen dat de organisatie er alles aan gedaan heeft om de werknemer beter te laten functioneren. Bij een ontslagprocedure hebben beide partijen recht op hoor en wederhoor.

Bij niet verwijtbaar ontslag – ook als de partijen in onderlinge overeenstemming afscheid van elkaar nemen - heeft de werknemer recht op WW.

Medewerker neemt ontslag

Ik word zelf ontslagen

Veelgestelde vragen

Wat kan een werkgever doen om een werknemer beter te laten functioneren?

Antwoord: Het is belangrijk direct te bespreken waarom het functioneren niet naar behoren is, wat verbeterd moet worden en wie daarin wat gaat doen. De medewerker heeft daarbij ook recht op inspanning van de werkgever als hij het niet helemaal op eigen kracht kan. Ondersteuning kan bijvoorbeeld gegeven worden in de vorm van coaching, directe begeleiding of opleiding . Van de medewerker mag verwacht worden dat deze ook zijn uiterste best doet en soms bijdraagt in de kosten. Een goede verslaglegging en regelmatige evaluatie van de voortgang is belangrijk indien het gewenste resultaat niet bereikt wordt en tot ontbinding moet worden overgegaan.