Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Ontslaan in de proeftijd

Een proeftijd geeft zowel de werkgever als werknemer de tijd om een reëel oordeel te vormen of de functie, de medewerker en de organisatie bij elkaar passen. Tijdens de proeftijd kunt u op elk moment de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dit geldt ook voor de medewerker.

Een proeftijd kan alleen bij een arbeidsovereenkomst met een looptijd langer dan zes maanden. Bij een contract van korter dan 2 jaar geldt standaard een proeftijd van maximaal 1 maand.. Bij een contract voor langer dan twee jaar of onbepaalde tijd bedraagt de maximale proeftijd 2 maanden. Langer wordt, ondanks wederzijds goedvinden, nietig verklaard.

Lastig wordt het als:

  • iemand zwanger wordt in de proeftijd. U mag namelijk nooit iemand omwille van een zwangerschap ontslaan;
  • iemand ziek wordt tijdens de proeftijd. Er moet wel genoeg tijd zijn geweest om een reëel oordeel te kunnen vormen over het functioneren;
  • er niet genoeg werk is in de proeftijd. Iemand moet wel de kans krijgen om te laten zien wat hij/zij kan.

In dit soort gevallen is het altijd zinvol met een deskundige op het gebied van ontslagrecht te klankborden. Ook hiervoor kunt u bij de juridische afdeling van Bol terecht.

Veelgestelde vragen

Mag een zieke medewerker in de proeftijd worden ontslagen?

Antwoord: Zolang de ziekte niet de reden is voor het ontslag is het mogelijk de arbeidsovereenkomst in de proeftijd te beëindigen, ook bij ziekte. Er moet dan wel voldoende gelegenheid zijn geweest iemand op diens geschiktheid te beoordelen. Is die tijd er niet geweest dan ontstaat al snel de schijn dat de ziekte de reden is. Het ontslag kan dan succesvol aangevochten worden door de medewerker.

Wat zijn de gevolgen van het afspreken van een verkeerde proeftijd?

Antwoord: Als een proeftijd wordt afgesproken die niet rechtsgeldig is, is deze nietig. Er geldt dan geen proeftijd. Dit is het geval als bij een contract voor bepaalde tijd wat korter dan 2 jaar duurt een proeftijd is overeengekomen van meer dan 1 maand, of bij een contract langer dan 2 jaar een proeftijd van meer dan 2 maanden. Ook als er in een contract van 6 maanden of korter een proeftijd wordt afgesproken is deze nietig. Let op, in de CAO kan een andere maximale proeftijd voorgeschreven worden. Controleer dit vooraf.