Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Conflict met medewerker

Uw personeel is de drijvende kracht achter uw onderneming. Gemotiveerde medewerkers brengen een goede sfeer in uw onderneming. Dit levert een bijdrage aan een positief ondernemingsresultaat. Helaas krijgt nagenoeg iedere ondernemer vroeg of laat ook te maken met een conflict met een medewerker.

Vaak is het verstandig om een (arbeids)jurist advies te vragen. Bij Bol Adviseurs hebben we ook deze discipline in huis. Dus ook voor die vraagstukken kunt u bij ons terecht.

Dossiervorming

Rechten en plichten van medewerker en werkgever

Langdurig arbeidsongeschikt en meewerken aan re-integratie

Disfunctioneren

Veelgestelde vragen

Hoeveel waarschuwingen/kansen krijgt een medewerker?

Antwoord: Het aantal waarschuwingen en de tijd ertussen moet passen bij de situatie. De medewerker moet immers voldoende gelegenheid krijgen zijn functioneren of gedrag aan te passen. Als de medewerker al lang in dienst is en altijd goed heeft gefunctioneerd, zal ook meer tijd gegeven moeten worden om tot verbetering te komen. De waarschuwing kan wel steeds nadrukkelijker worden, waardoor duidelijk wordt dat ontslag een steeds reëlere mogelijkheid wordt. Het is dus geen regel dat bijvoorbeeld 3 waarschuwingen voldoende zijn voor ontslag. De feitelijke situatie zal uiteindelijk bepalend zijn.

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Antwoord: In een arbeidsovereenkomst verplicht de medewerker onder het gezag van de werkgever arbeid te verrichten, waarbij de werkgever als tegenprestatie een vergoeding, meestal in de vorm van salaris, betaalt. Wil er sprake zijn van een wettelijke arbeidsovereenkomst dan moeten er aan drie elementen zijn voldaan: arbeid, loon en gezagsverhouding. Ook als er niks op papier wordt vastgelegd kan er van rechtswege een arbeidsovereenkomst ontstaan. Een arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden aangegaan. In het eerste geval eindigt de arbeidsovereenkomst na de afgesproken termijn van rechtswege. In geval er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan zijn de regels van het ontslagrecht van toepassing en eindigt de overeenkomst niet automatisch.

Heeft mijn medewerker recht op een ontslagvergoeding?

Antwoord: Dit is afhankelijk van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Met ingang van 1 juli 2015 geldt de zogenaamde transitievergoeding. Dit betekent dat u als werkgever een vergoeding verschuldigd bent aan elke werknemer die op initiatief van werkgever uit dienst gaat na een arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer. Dit geldt voor contracten voor bepaalde tijd die aflopen, maar ook voor arbeidsovereenkomsten die eindigen na een UWV traject of middels een ontbinding bij de rechter. De hoogte van de vergoeding is wettelijk bepaald: 1/3 maandsalaris voor ieder dienstjaar gedurende de eerste 10 jaar van het dienstverband en vervolgens ½ maandsalaris voor ieder dienstjaar boven de 10 jaar in dienst. De transitievergoeding is gemaximeerd op € 75.000,- of het jaarloon van de werknemer indien dit hoger is. Er kunnen bijzondere regels gelden indien de werkgever ouder is dan 50 jaar of als er sprake is van een slechte financiële situatie voor werkgever. De transitievergoeding geldt niet als de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.