Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Functiebeschrijvingen

Een functiebeschrijvingsysteem brengt de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de functionarissen in kaart. Daarnaast worden  functie-eisen (opleiding, ervaringsjaren en competenties) vermeld. De wet schrijft hier niets in voor. Een functiebeschrijving is dus vormvrij.

Functiebeschrijvingen worden gebruikt:

  • om het profiel van een functionaris vast te leggen, ook handig voor werving en selectie;
  • om verwachtingen ten aanzien van de prestaties  van een functionaris duidelijk te maken;
  • als kwaliteitsgarantie in een kwaliteitssysteem, voornamelijk via de eisen op het gebied van kennis en vaardigheden die hierin beschreven staan;
  • bij functiewaardering, ten behoeve van de functie-inschaling, doordat de zwaarte van de verschillende functies met elkaar vergeleken wordt.

Functiebeschrijvingen koppelen zo via de functiewaardering het werk aan de beloning.
Via het arbeidscontract laat u de medewerker hier formeel voor tekenen. U  moet in het contract dan wel verwijzen naar de functiebeschrijving, of deze als bijlage bij het contract opnemen.

Functies beschrijven is een complexe materie. Weeg hierbij  in ieder geval de volgende factoren af:

  • welke impact heeft de functie op het werk van anderen?
  • welke input heeft de functie nodig van anderen?
  • hoe lastig of noodzakelijk is het om tussentijds te switchen tussen verschillende werkzaamheden?
  • hoe groot is het afbreukrisico, de schade die kan ontstaan door slecht functioneren.

Onze adviseurs kunnen u bij het opstellen van de beschrijvingen ondersteunen of u voorzien van voorbeelddocumenten.

Veelgestelde vragen

Is er ook een reden om geen functiebeschrijving te maken?

Antwoord: Nee, een functiebeschrijving is op veel momenten noodzakelijk dan wel gemakkelijk. Een beoordeling kan niet gegeven worden als niet vooraf duidelijk is wat de eisen zijn. Slecht functioneren of de uitwisselbaarheid van functies kan dan niet goed onderbouwd worden, wat een eventueel ontslag bemoeilijkt. De kennis en vaardigheden die beschreven zijn waarborgen de kwaliteit, belangrijk voor het behalen van  kwaliteitscertificaten. Vastgelegde opleidingen geven richting aan het te voeren opleidingenbeleid of maken duidelijk welke ontwikkeling een medewerker moet doormaken voor een volgende stap in zijn carrière. Verder zijn de beschreven taken en functie-eisen een goede start bij het opstellen van een vacatureprofiel. Ook als de aanwezigheid van functiebeschrijvingen niet door instanties is voorgeschreven is het een belangrijk personeelsinstrument.

Hoe gedetailleerd moet een functiebeschrijving zijn?

Antwoord: Hoe meer details, hoe meer onderhoud het vergt de beschrijving actueel te houden. Een beschrijving op hoofdlijnen geeft meer ruimte voor interpretatieverschillen. Door een functiebeschrijving te combineren met procedures waarin nadere eisen ten aanzien van de werkzaamheden, te nemen verantwoordelijkheid en de bevoegdheid van de medewerker zijn vastgelegd leiden actuele ontwikkelingen niet direct tot een aanpassing van de functiebeschrijving. Bovendien heeft de ondernemer de vrijheid zijn eigen procedures samen te stellen, terwijl een functiebeschrijving voor akkoord getekend moet worden door de medewerker.


Zijn procedures niet vastgelegd dan geeft een gedetailleerde functiebeschrijving de noodzakelijke houvast om een medewerker op zijn presteren te beoordelen en aan te spreken.