Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Beoordelen

Beoordelen geeft richting aan het werk en de werknemer. U toetst zijn/haar prestaties aan uw norm. Er zijn geen wettelijke verplichtingen.

Voor een zo objectief mogelijke toetsing gaat u gestructureerd te werk volgens een eigen systeem of model. Hierin legt u een aantal criteria vast, zoals de cyclus van de gesprekken, wat in een beoordelingsgesprek aan de orde moet komen,  hoe te koppelen aan salaris of bonus, de follow-up, het vastleggen van de afspraken, etc.

Via Google kunt u talloze beoordelingsformulieren en voorbeelden bekijken en downloaden. Verder kunnen onze adviseurs u ondersteunen bij het opzetten van een beoordelingssysteem en de ontwikkeling van de bijbehorende documenten.

Let wel, hoe globaler de criteria, hoe meer ruimte voor onduidelijkheid en discussie achteraf.

Voorbereiding

Salarisverhoging

Beoordelingsgesprek voeren

Checklist en tips

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een beoordelings- en een functioneringsgesprek?

Antwoord: Het karakter van een beoordelingsgesprek is meer eenzijdig. Het is vergelijkbaar met de leraar die aan de leerling een punt voor diens voordracht geeft. Over de uitkomst wordt verder niet gecorrespondeerd. Er is minder ruimte voor discussie over de juistheid van het oordeel. Het beoordelingsgesprek wordt vooral als afsluiting van een periode/jaar gehouden.


Een functioneringsgesprek wordt meestal tussentijds gehouden. Hierin wordt de tussenbalans opgemaakt, waarbij het functioneren van alle betrokken partijen onderwerp van gesprek is. Het gesprek heeft dus een meer tweezijdig karakter. Bovendien is salaris geen gespreksonderwerp bij een functioneringsgesprek, terwijl dit wel bij een beoordelingsgesprek het geval kan zijn.

Wie zijn er bij een beoordelingsgesprek aanwezig?

Antwoord: Een beoordelingsgesprek en functioneringsgesprek worden gehouden tussen de direct leidinggevende en de medewerker. In sommige gevallen vindt een directie of managementteam het waardevol om deel te nemen, om zo direct van de medewerker te horen wat hen bezig houdt. Zij hebben dan geen oordelende rol.