Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Identificatieplicht

U bent als werkgever verplicht om een werknemer bij indiensttreding te identificeren. Het identificeren bestaat uit de volgende drie stappen:

1. Verificatieplicht

U vraagt de werknemer om een geldig identiteitsbewijs (paspoort/identiteitskaart) te laten zien. De werknemer is verplicht het originele document te tonen. U controleert het identiteitsbewijs op echtheid. Let op: Een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs!

2. Bewaarplicht

U maakt een kopie van het legitimatiebewijs (indien identiteitskaart: voor- én achterkant) en bewaart deze in het personeelsdossier. Als de geldigheid verloopt, hoeft u geen nieuw geldig legitimatiebewijs op te vragen. Na datum uitdiensttreding bewaart u het kopie nog vijf jaar in uw administratie.

3. Zorgplicht

Wijs uw werknemers erop dat zij tijdens het werk altijd een geldig identiteitsbewijs bij zich moeten hebben. Dit geldt ook voor ingehuurde arbeidskrachten.

De Inspectie SZW controleert vervolgens of u zich aan de voorgeschreven identificatieregels houdt. Als dat niet het geval is, wordt er een boete opgelegd.