Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Internationaal werken

Als u iemand uit het buitenland in dienst neemt of één van uw personeelsleden werkt regelmatig of tijdelijk in het buitenland, houd dan rekening met de volgende vraagstukken:

  • hoe zit het met vergunningen?
  • waar betaalt u de loonbelasting en de premies voor werknemersverzekeringen?
  • wat zijn de gevolgen voor iemands persoonlijke situatie?

Een en ander is afhankelijk van het land waar het om gaat. Nederland heeft namelijk met verschillende landen belasting- en sociale zekerheidsverdragen. De internationale adviseurs van Bol hebben hier kennis van en kunnen u wegwijs maken in de regelingen.

Hieronder volgen twee voorbeelden.

Personeel uit het buitenland

Personeel naar het buitenland

Veelgestelde vragen

Mag iedereen uit het buitenland in Nederland werken?

Antwoord: Als mensen afkomstig zijn uit de EER/EU dan hoeven zij alleen een sofinummer te hebben voordat ze hier kunnen werken. Komen zij uit een ander land dan zal vooraf ook een tewerkstellingsvergunning en verblijfsvergunning aangevraagd moeten worden.

Wat houdt de 30% regeling voor buitenlanders in?

Antwoord: Als een buitenlandse medewerker beschikt over een deskundigheid die in Nederland moeilijk te vinden is kan hij in aanmerking komen voor de 30% regeling. Als de aanvraag door de Belastingdienst is goedgekeurd mag 30/70 deel van het bruto loon netto uitbetaald worden. De vergoeding dekt extra kosten i.v.m. het verblijf in Nederland. De maximale looptijd waarover de regeling mag worden toegepast is 8 jaar.