Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Wat is mijn risicoprofiel?

Goed risicomanagement verhoogt de waarde van uw organisatie. Weinig ondernemers zijn op de hoogte van de waarde van hun onderneming. Ook weten ze niet uit welke bouwstenen deze waarde is opgebouwd. Vreemd, want waardecreatie dient het speerpunt van elke ondernemer met winstoogmerk te zijn. Door te denken in waarde wordt de traditionele winstgedachte losgelaten en wordt er gekeken naar andere beïnvloedbare componenten die de aandeelhouderswaarde vertegenwoordigen.

Het beheersen van risico’s en de “In control” status spelen een belangrijke rol. Niet alleen voor u zelf, ook wanneer u een financiering nodig heeft. Maar hoe krijgt u de risico’s inzichtelijk? En hoe bepaalt u waar de focus moet liggen?

Risico’s beheersen

“In control”

Veelgestelde vragen

Welke risicocomponenten beïnvloeden de waarde van de onderneming?

Antwoord: Groeicomponenten en risicocomponenten spelen bij deze vraag beide een belangrijke rol.

Groeicomponenten zijn:

 • omzetgroei;
 • brutowinst / margeverbetering;
 • verbeteren bedrijfskosten structuur;
 • investeringen in vaste activa en in (netto) werkkapitaal;
 • spreiding en levenscyclus markten en producten;
 • debiteuren- en crediteurenontwikkeling;
 • synergievoordelen.

Risicocomponenten zijn:

 • afhankelijkheid van management en andere sleutelpersonen;
 • afhankelijkheid van afnemers: goede en goed gespreide klanten;
 • afhankelijkheid leveranciers;
 • reputatie, kennis, octrooien, merken (gedeponeerd);
 • toetredingsbarrières tot de markt;
 • financieringsstructuur en –volume;
 • business in control.
Hoeveel impact heeft een risicocomponent op de waarde van een onderneming?

Antwoord: De afdeling Corporate Finance heeft het “waardecreatiemodel” ontwikkeld. Dit model maakt inzichtelijk wat de impact van een bepaald risico is op de waarde van uw onderneming. Het is een ideaal hulpmiddel om de waarde van uw onderneming positief te beïnvloeden. Neem vrijblijvend contact op met de afdeling Corporate Finance voor een toelichting op ons waardecreatiemodel.