Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Rechtsbescherming

Een conflict wilt u voorkomen. De energie die daarmee verloren gaat, kunt u beter besteden. Sommige conflicten kunt u helaas niet voorkomen. Gaat u zaken doen met een andere partij? Dan is dat het moment om afspraken vast te leggen. Onderlinge verhoudingen zijn dan goed. Ook is het voor iedereen fijn dat wederzijdse verwachtingen vast liggen. Geschillen kunt u hiermee verkleinen, mochten deze er toch komen.

Algemene voorwaarden helpen

De concurrent

Risico’s inzichtelijk

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik een beroep doen op mijn algemene voorwaarden?

Antwoord: Algemene voorwaarden zorgen ervoor dat u niet bij iedere nieuwe opdracht of verkoop van producten hoeft te onderhandelen over de voorwaarden waaronder u de opdracht aangaat of de producten levert. Indien u toch besluit afwijkende afspraken te maken met de klant, legt u dat schriftelijk vast in de overeenkomst. Van belang om u te kunnen beroepen op uw algemene voorwaarden is dat de algemene voorwaarden voor of tijdens het aangaan van de overeenkomst aan de klant ter beschikking zijn gesteld. Om daarover nooit een discussie te krijgen, adviseren wij u om de voorwaarden op de achterkant van de offerte op te nemen. U kunt ze ook persoonlijk overhandigen of toesturen, maar zorg er in dat geval voor dat u achteraf kunt bewijzen dat ze aan de klant ter beschikking zijn gesteld. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door ze te laten paraferen door de klant en een kopie daarvan weer te ontvangen. De praktijk leert dat het gebruikelijk is om standaard algemene voorwaarden te hanteren, maar er is met op maat gemaakte algemene voorwaarden echter nog veel winst te behalen.

Waar dient een merk te worden geregistreerd?

Antwoord: Een merk dient te worden geregistreerd in een merkenregister. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is de officiële instantie in de Benelux voor de registratie van merken en modellen. Wanneer u het merk heeft geregistreerd is het merk tien jaar geldig, waarbij het merk niet eerder door een andere organisatie mag zijn geregistreerd. Ook mag een merk niet zorgen voor misleiding of in strijd zijn met de openbare orde. Overigens kan het wenselijk zijn om het merk ook buiten de Benelux te registreren. Het is dan van belang om een afweging te maken waar u uw merk geregistreerd wilt hebben. U kunt besluiten om het merk in dat ene betreffende land te deponeren waar u actief bent of wellicht besluiten om een zogenaamd internationaal merk of gemeenschapmerk te deponeren.