Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Nederlanders uitzenden

Grensoverschrijdende arbeid is complex en de regels zijn zeer afhankelijk van het land waarnaar u uw medewerkers uitzendt. U moet vanzelfsprekend zorgen voor een werkvergunning, eventueel aangepaste arbeidsvoorwaarden, verzekeringen etc.  Daarnaast zitten er allerlei haken en ogen aan salarisbetaling en belastingen. Het is belangrijk dat u weet welke regels er ter plaatse gelden en wat de gevolgen kunnen zijn voor uw medewerker en welke aansprakelijkheid uw bedrijf ten deel valt als er iets fout gaat. Bij Bol zijn we zeer vertrouwd met deze materie. Bovendien kunnen we via onze samenwerkingsorganisaties Leading Edge Alliance en Kreston International altijd experts voor u inschakelen die kennis hebben van de lokale regelgeving. Zo kunnen we er voor zorgen dat u uw medewerkers probleemloos kunt uitzenden.

Salary split

Medewerkers die zowel in Nederland als in het buitenland inkomsten hebben, kunnen gebruik maken van de zogenaamde salary split (of split payroll). Dit houdt in dat uw medewerkers naar rato in beide landen belasting betalen. We hebben voor diverse klanten Salary Split programma’s geschreven die hen helpen deze zaken goed te regelen en om te bepalen wat het effect is op het netto besteedbaar inkomen.

Veelgestelde vragen

Blijft een medewerker belasting- en premieplichtig in Nederland bij detachering buiten de EU?

Antwoord: Gaat een werknemer buiten Nederland wonen en werken, dan is er geen sprake meer van belasting- en premieplicht in Nederland. Of de uitgezonden werknemer, die in Nederland blijft wonen en op basis van belastingwetgeving belastingplichtig wordt in het werkland, hangt onder andere af van de duur van de uitzending. Voor de sociale zekerheid zal eerst bepaald moeten worden of met het werkland een sociaal zekerheidsverdrag is afgesloten, waarin bepaald wordt in welke land de uitgezonden werknemer sociaal verzekerd is. Bij uitzendingen naar niet EU landen waarmee Nederland een sociaalzekerheidsverdrag heeft gesloten,  kan de werknemer over het algemeen in Nederland verzekerd blijven, mits de uitzending niet langer duurt dan 2 jaar.  Dit kan op verzoek door de sociale zekerheidsinstantie worden afgegeven voor een periode van tot 5 jaar in uitzonderlijke situaties.