Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Ivo tekent Bol Logo

Verplichte controle: assurance

Accountants vallen onder de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) die onder meer voorschrijft dat accountants alleen wettelijke controles mogen doen als de accountantsorganisatie van de AFM hiervoor een vergunning heeft gekregen. De AFM verstrekt die vergunning alleen als aan strenge kwaliteitseisen wordt voldaan. De accountantscontrole en de daarbij behorende  analyse van de administratieve organisatie leidt  tot een waardeoordeel van de jaarrekening. De accountants van Bol geven dus met ondertekening van de verklaring  een vorm van zekerheid (assurance) af dat de financiële feiten zoals die in de jaarrekening zijn opgenomen een getrouw beeld weergeven.