Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Ivo tekent Bol Logo

Stel je eigen jaarrekening op

Onder de jaarrekening verstaan we de balans en de verlies- en winstrekening met toelichtingen. De Nederlandse wetgeving stelt dat bepaalde rechtspersonen, waaronder BV, NV en corporatie een jaarrekening moeten opstellen. Voor andere rechtspersonen, zoals een eenmanszaak, maatschap of VOF geldt dit niet. Toch is het ook voor deze rechtspersonen verstandig dit wel te doen. De fiscus eist immers een nauwgezette, heldere administratie en ook banken zullen om een jaarrekening vragen wanneer u bij hen aanklopt voor een krediet. Daarnaast geeft het u een goed overzicht van de financiële gang van zaken.

De jaarrekening mag men in principe zelf opstellen. Alleen is het in bepaalde gevallen zo dat een accountant deze moet controleren (wettelijke verplichting). Dat geldt voor de middelgrote en grote bedrijven. Dat zijn bedrijven met meer dan 50 medewerkers, een balanstotaal van meer dan 4,4 miljoen euro en een omzet van meer dan 8,8 miljoen euro. Voldoet een bedrijf twee jaar aan tenminste twee van deze criteria dan is sprake van controleplicht. Voldoet u daar niet aan dan geldt geen wettelijke verplichting om een accountant de jaarrekening op te laten stellen.

Heeft u enige boekhoudkundige aanleg, dan kunt u dus zelf van alle transacties en bedrijfsactiviteiten een jaarrekening opstellen.