Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Horizontaal Toezicht

Wat is Horizontaal Toezicht?

Via de media heeft u wellicht vernomen dat de Belastingdienst het begrip horizontaal toezicht heeft geïntroduceerd. Eerder was het toezicht gebaseerd op controle van belastingplichtigen áchteraf, na indienen van de afgifte. Horizontaal toezicht gaat meer op basis van wederzijds vertrouwen, van begrip en transparantie tussen belastingplichtige ondernemer en de Belastingdienst. Horizontaal toezicht dient om meer efficiënt en effectief toezicht te houden. Dit kan de Belastingdienst door slimmer gebruik te maken van de controle die de accountant al uitvoert en van de interne controlesystemen binnen de onderneming van de belastingplichtige.

De Belastingdienst benadert ondernemers momenteel actief met het verzoek om mee te werken aan horizontaal toezicht. Voor u betekent dit dat u een keuze moet maken: aansluiten of afwachten?

Lees hieronder meer over de mogelijke invloed van horizontaal toezicht op uw onderneming.

De Belastingdienst maakt afspraken met u in een handhavingsconvenant

Let op: méér controle + méér overleg = méér kosten!

Te veel onduidelijkheden

Voordeel of juist nadeel?

Belangrijk voordeel: Het schone-lei-principe

Bol Adviseurs en horizontaal toezicht

De Belastingdienst sluit momenteel ook convenanten met diverse fiscale dienstverleners zoals Bol Adviseurs. Daarin worden afspraken vastgelegd over de interne werkprocessen bij deze dienstverleners. Bol heeft tot op heden nog geen horizontaaltoezichtsconvenant gesloten met de Belastingdienst. Onze dossiers en werkmethodes staan namelijk, als gevolg van een zeer strak vergunningstelsel, al onder toezicht van diverse organisaties (zoals het AFM en SRA). Als organisatie staan wij op deze manier volledig garant voor kwaliteit.

Veelgestelde vragen

Waar houdt u rekening mee wanneer de Belastingdienst vraagt om mee te werken aan horizontaal toezicht?

Antwoord: U moet voor uzelf bepalen: Wilt u de theoretische kans op een steekproefsgewijze controle inruilen voor een constante controle- en overlegprocedure? Bij het intensiveren van controles en een constante afstemming zijn extra kosten onvermijdelijk terwijl van ‘extra’ zekerheid geen sprake lijkt. Naar onze mening zijn er op dit moment nauwelijks voordelen te ontdekken. We adviseren u vooralsnog een afwachtende houding aan te nemen. We worden in dit standpunt gesterkt door het feit dat ook de bestaande mogelijkheid tot vooroverleg en onze prima verstandhouding met de Belastingdienst vaak het gewenste resultaat oplevert.

Resumerend adviseren wij u dan ook om vooralsnog niet in te gaan op een eventueel verzoek om toepassing van horizontaal toezicht. Er zijn uiteraard situaties denkbaar die een uitzondering hierop mogelijk maken. Alsdan is het cruciaal dat u goede afspraken met de Belastingdienst maakt. Uiteraard kunnen wij u hierbij van dienst zijn.

Twijfelt u? Neem gerust contact op met één van de Bol Fiscalisten. We denken graag met u mee.