Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Rob swipes Bol Logo

Hoe verlaag ik mijn belastingen?

Als uw onderneming winst maakt, ontkomt u er niet aan inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting te betalen. De vraag is alleen of er mogelijkheden zijn om die belastingdruk voor u te verlagen. Die zijn er over het algemeen wel, maar uw persoonlijke situatie zal specifiek bekeken moeten worden om een goed antwoord te geven. Het is bijvoorbeeld van belang welke rechtsvorm uw onderneming heeft, maar ook wat uw onderneming precies doet. We geven enkele voorbeelden.

De belastingregelgeving biedt ondernemers in de vennootschapsbelasting de mogelijkheid om gebruik te maken van de zogenaamde Innovatiebox. U kunt daar winst in laten vloeien die voortkomt uit innovatieve activiteiten. Deze winst wordt dan belast tegen een speciaal lager tarief dan het tarief voor ‘gewone’ winst. Het kan een mogelijkheid zijn om binnen uw onderneming op zoek te gaan naar dergelijke activiteiten.

Per 1 januari 2012 bestaat bovendien de ‘RDA’, de Research & Development Aftrek. Dit is een extra aftrekpost op de winst van ondernemers (2012: 40%) voor kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan door de ondernemer verricht speur- en ontwikkelingswerk.

Daarnaast zijn er stimuleringsmaatregelen voor investeringen (extra aftrek op de winst), mogelijkheden tot versnelde afschrijving van bedrijfsmiddelen en mogelijkheden om verliezen te verrekenen met winsten.

Ook wat betreft het salaris kunt u tot op zekere hoogte keuzes maken. Keert u uzelf een hoog salaris uit, of kiest u voor dividenduitkeringen die minder hoog zijn belast?

Voor familiebedrijven zijn er tenslotte diverse mogelijkheden om tegen zo min mogelijk belasting uw bedrijf over te dragen.

Aan alle mogelijkheden zitten echter haken en ogen. Wij helpen u graag deze in kaart te brengen en de beste oplossingen voor u te kiezen.

Veelgestelde vragen

Tegen welk tarief wordt winst in de innovatiebox belast?

Antwoord: Het tarief is 5% (tarief 2012) tegen een normaal belastingtarief van 20/25%. Verliezen uit innovatieve activiteiten zijn aftrekbaar tegen het normale tarief. Wel dienen deze verliezen (en ook de ‘voortbrengingskosten’ van zelf ontwikkelde activa) eerst te worden ‘ingelopen’ voordat het speciale tarief op de winst uit innovatieve activiteiten kan worden toegepast. De innovatiebox wordt overigens op verzoek van de belastingplichtige toegepast.

Wanneer kan gebruik worden gemaakt van de innovatiebox?

Antwoord: De innovatiebox is bedoeld voor ondernemers in de vennootschapsbelasting die winst behalen uit innovatieve activiteiten. Het gaat dan om winst die voortvloeit uit een zelf ontwikkeld immaterieel bedrijfsmiddel waarvoor een octrooi is verleend of waarvoor een zogeheten ‘S&O-verklaring’ is afgegeven.